Je woning tijdelijk of voor onbepaalde tijd verhuren?

Meestal worden in Nederland woningen voor onbepaalde tijd verhuurd. Zelfs indien in de huurovereenkomst een einddatum staat betreffende de gehuurde periode, heeft dit wettelijk geen betekenis als er niet voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. Als je je woning op een legale manier tijdelijk wil verhuren, kan dat slechts op basis van de Leegstandswet of het zogenaamde “Dringend eigen gebruik”.

Legaal tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandswet
Als je bijvoorbeeld een nieuw huis hebt gekocht en je oude huis voorlopig leegstaat (bijvoorbeeld omdat je nog geen koper hebt gevonden), kan je deze woning tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandswet. Je hebt een vergunning nodig van de gemeente waarin de woning gelegen is. Deze vergunning wordt voor een periode van twee jaar verleend en kan daarna telkens met een jaar verlengd worden, tot maximaal vijf jaar. De tijdelijke huurovereenkomst wordt voor minstens zes maanden aangegaan. De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen na drie maanden; de huurder reeds na een maand. In de huurovereenkomst moet vermeld staan dat het gaat over een tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet.

Tijdelijk verhuren op basis van dringend eigen gebruik
Een tweede wettelijke basis om een huis tijdelijk te verhuren, is het doel om er uiteindelijk zelf weer in te trekken. Dit staat bekend onder het begrip “Dringend eigen gebruik”, in de volksmond ook wel bekend als de “diplomatenclausule”. De opzegtermijn van de huurovereenkomst is voor de verhuurder drie maanden. In de huurovereenkomst moet duidelijk vermeld worden dat je zelf terug op het einde van de huurperiode in de woning wil gaan wonen. Bovendien moet vastgelegd zijn dat de huurwoning na afloop van de huurperiode moet ontruimd worden. De huurder moet de woning schoonmaken en ter beschikking stellen aan de verhuurder bij het afgeven van de sleutels.